SA 8000 : 2014

חשוב לך שהנכס שלך ישמר נקי ?

נמאס לך לרוץ אחרי עובדי הניקיון?

חשוב לך להוזיל את העלויות?

אנו לשירותך !

צור קשר בדרך הנוחה לך.

אנו גם ברשתות החברתיות.

יצחק מויאל
מנכ''ל

מוריה קורדובה
חשבת

כרטיס ביקור

אורטל רגב
מנהלת משרד

כרטיס ביקור

מנשה משה
סמנכ''ל

דנה זמיר אלגרבלי
רכזת תפעול

יוסי טובור
סמנכ''ל

כרטיס ביקור

עידו זילבר
חשב שכר - רו''ח

כרטיס ביקור